We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Neha

by Besna

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
  Purchasable with gift card

    name your price

   

 • Full Digital Discography

  Get all 4 Besna releases available on Bandcamp and save 30%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Neha, Zverstvá, Abyss​/​Besna Split, and Besna. , and , .

  Purchasable with gift card

    €5.25 EUR or more (30% OFF)

   

 • Limited edition of "Neha" cotton bag
  Other Apparel + Digital Album

  "Neha" designed by Tomáš Paulen. Printed on black organic cotton bag.

  Part of proceeds will benefit Iniciatíva Inakosť, an organization that helps and supports LGBTI+ people in Slovakia: inakosk.sk

  Includes unlimited streaming of Neha via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Limited edition of "Neha" T-shirt
  T-Shirt/Shirt + Digital Album

  "Neha" designed by Veronika Štirblová and Tomáš Paulen. Printed on black organic 140g cotton Sols apparel t-shirt. Available in unisex cut.

  Part of proceeds will benefit Iniciatíva Inakosť, an organization that helps and supports LGBTI+ people in Slovakia: inakosk.sk

  Includes unlimited streaming of Neha via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Neha 06:45
Krehká musí byť predstava Keď cudzia neha je pre ňu hrozbou Znalý tých vôd, pozerám na Dunaj A nechávam neplavcov utopiť so cťou V hystérii más oplačme obete, Tak chodí to vo svete, niekto len v híriacom dave vie smútiť. Keď nám viac srdcia ranené nebudú nútiť, útržky zo sveta na druhej strane Kam sa len vytratí? Čo bude ďalej? Láska je citom najvyšším, len ak sme ochotní pozbyť rozumu. Potom čo pozbyješ rozumu, cit ženie ťa víchricou nehladiac pádov. Ak merať chceš metrom dvojitým, ostávaš pokrytcom každým pádom. Výletných parníkov posádka, čo topiacim pltníkom nepodá pádlo. V podhubí mesta, na samom dne ľudských duší. Sediment detritu, ale kto mohol tušiť, kto mohol tušiť? Že hnev bude citom najvyšším Keď ochotný pozbyť sme rozumu A slepo víchricou ženieme stádo Tí, čo sme zo stáda vyvrhli Stanú sa symbolom úpadku Že stratia na život právo Stúpil som do bahna za každým, keď kráčal som sám tmou mestom nocou, Jak Pontský Pilát ruky si očistím, posvätný dedičný hriech starých otcov. Jak krehká musí byť predstava, keď cudzia neha je pre ňu hrozbou. Znalý tých vôd pozerám na Dunaj, a nechávam neplavcov utopiť so cťou. Kto mohol tušiť? Čo bude ďalej? Kam sa len vytratí? Čo bude ďalej? ---ENG---Affection Fragile must be your self-notion If it's threatened by others' affection Knowing these waters I watch the Danube And leave those who can’t swim to drown with honour In mass hysteria we weep for the lost, That’s how it goes, some can grieve only in revelling crowds When our broken hearts will no longer force on us shards from the other side Where will they vanish? What will be next? Love is the highest of feelings, only when we let go of reason When you let go of reason, feelings drag you through tempests not minding the falls If you want to weigh on uneven scales, you’re just a hypocrite A cruise liner's passenger who won't lend drowning raftsmen an oar In the undergrowth of the city, the very depths of our souls Sediment of detritus, but who could have known, who could have known ? That hate will be the highest of feelings When we let go of reason And blindly through tempests we drive the herd That those we’ve expelled from our flock Will become the symbols of decadence That they’ll lose their right to live I’ve stepped in the mud every time I’ve walked alone through the night city As Pontius Pilate I wash my hands, holy be the inherited sin of our grandfathers How fragile must be your self-notion when it's threatened by others' affection Knowing these waters I watch the Danube and leave those who can’t swim to drown with honour Who could have known? What will be next? Where will they vanish? What will be next?

about

[pre slovenský preklad stlač "more" nižšie]

Video: youtu.be/9TfU9BQkYw0

In memory of Juraj Vankulič and Matúš Horváth who were murdered out of hatred by a young, local, far-right terrorist on the 12th October 2022 in front of a LGBTI+ friendly bar Tepláreň in Bratislava, Slovakia. The perpetrator was found dead the morning after the attack and left a manifesto with extremist far-right anti-semitic, homophobic and transphobic views.

Half of the proceeds will benefit Iniciatíva Inakosť, an organization that helps and supports LGBTI+ people in Slovakia: inakost.sk

The release is a part of the Slovenská Tepláreň, a joined movement of artists, venues and other subjects in response to the above mentioned hate crime. The movement shares common goals:

We want to express our solidarity with the families and loved ones of Matúš and Juraj, who were murdered out of hatred in the Tepláreň bar in Bratislava.
We want to express our respect and honor those who made Tepláreň an open place for free people to meet.
We want to show support for LGBTI+ people.
We want Slovakia to be a country where everyone can feel safe and where belonging to any minority is accepted with respect as a natural part of society.
We want to change the legislation so that it ensures a full-fledged life for all people in Slovakia, including the LGBTI+ minority.

---SK---

Na pamiatku Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha, ktorých 12. októbra 2022 z nenávisti zavraždil mladý, miestny, krajne pravicový terorista pred podnikom Tepláreň v Bratislave, kde sa stretávali ľudia z LGBTI+ komunity.

Polovica z tržieb pôjde Iniciatíve Inakosť, organizácii, ktorá pomáha a podporuje LGBTI+ ľudí na Slovensku: inakost.sk

Vydanie singlu Neha je súčasťou projektu Slovenská Tepláreň, združeného hnutia umelcov, priestorov a ďalších subjektov v reakcii na vyššie spomenutý zločin z nenávisti. Spoločnými cieľmi hnutia sú:

Chceme vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja, ktorí boli zavraždení z nenávisti v bare Tepláreň v Bratislave.
Chceme vyjadriť úctu a rešpekt tým, ktorí z Teplárne vytvorili otvorené miesto na stretávanie sa slobodných ľudí.
Chceme vyjadriť podporu LGBTI+ ľuďom.
Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti.
Chceme dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku vrátane LGBTI+ menšiny.

credits

released December 21, 2022

Recorded by Roman Vrecník at Unknown Sound Studio
Mixed and mastered by Jakub Tirčo
Video created and artwork designed by Tomáš Paulen and Veronika Štirblová
Music composed by Besna
Lyrics written by Martin Pinter

license

all rights reserved

tags

about

Besna Bratislava, Slovakia

Pressburger icecold gale will whip you with mournful melodies and mad screams from the Carpatian underneath.

shows

contact / help

Contact Besna

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Besna recommends:

If you like Besna, you may also like: