We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Zverstvá

by Besna

supported by
Nicole Bacon
Nicole Bacon thumbnail
Nicole Bacon i though this genre of metal isn't for me, mainly because of the vocals, but Besna convinced me otherwise. great music!
the physical album is also beautifully done, a joy to hold in my hand! Favorite track: Zverstvá.
Reese
Reese thumbnail
Reese Beautiful album. I would love to see them follow in the footsteps of VVilderness and add folk instrumentation to their sound, but their work as it stands is impeccable in any case.
TheEliteExtremophile
TheEliteExtremophile thumbnail
TheEliteExtremophile Each of the six songs on this album sprawl without being overlong. The passages blend together seamlessly, and the emotional intensity makes these tracks that much more impactful.

Full review here: theeliteextremophile.com/2022/04/04/odds-ends-april-4-2022/
ionein
ionein thumbnail
ionein Incredible incredible album. Do yourself a favour and don't miss it!
more...
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €4 EUR  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Black 12" lathe cut phonograph record of our debut album Zverstvá in a vintage paper cover including lyrics. Designed by Tomáš Paulen. Crafted by Kush Gong Vinyl in Slovakia. Limited to 50 pieces.

  Includes unlimited streaming of Zverstvá via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  shipping out on or around July 31, 2022
  edition of 50  7 remaining

    €35 EUR or more 

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Comes in vintage paper digipack cover including booklet with lyrics and extra foreword for every song. Designed by Tomáš Paulen.

  Includes unlimited streaming of Zverstvá via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days
  edition of 200 

    €12 EUR or more 

   

 • T-Shirt/Shirt + Digital Album

  "Revúca" designed by Miss Anthropi. White print on black Earthpositive apparel t-shirt. Available in unisex and female cut.

  Includes unlimited streaming of Zverstvá via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    €17 EUR or more 

   

 • T-Shirt/Shirt + Digital Album

  Album art "Zverstvá" designed by Tomáš Paulen. Black print on Walnut (brown) and Ecru (natural white) Earthpositive apparel t-shirt. Available in unisex and female cut (Ecru only).

  Includes unlimited streaming of Zverstvá via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    €17 EUR or more 

   

 • T-Shirt/Shirt + Digital Album

  "Drozd" designed by Tomáš Paulen. White print on black Earthpositive apparel t-shirt. Available in unisex and female cut.

  Includes unlimited streaming of Zverstvá via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    €17 EUR or more 

   

 • T-Shirt/Shirt + Digital Album

  "Drozd" designed by Tomáš Paulen. White print on acid black Earthpositive apparel t-shirt. Available in unisex cut limited to 12 pcs.

  Includes unlimited streaming of Zverstvá via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days
  edition of 12  1 remaining

    €23 EUR or more 

   

 • Other Apparel + Digital Album

  An A3 size black patch with white printed "Revúca" designed by Miss Athropi. Limited to 8 pcs.
  An A4 size black patch with white printed "Revúca" designed by Tomáš Paulen. Limited to 16 pcs.

  Includes unlimited streaming of Zverstvá via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days
  edition of 24 

    €10 EUR or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 3 Besna releases available on Bandcamp and save 30%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Zverstvá, Abyss​/​Besna Split, and Besna. , and , .

  Purchasable with gift card

    €5.25 EUR or more (30% OFF)

   

1.
Ľadovec 07:57
Pád vločky za vločkou, Víchrica lží Pod tonou nánosov, Pravda sa zmení Pokladom prázdnota Hrmí, keď narieka V priepasť sa premení Ľadová dolina Pod ľadom v temnotách Vľúdnosť je ukrytá Krehká, utláčaná Lavínou slov Pokladom prázdnota Hrmí, keď narieka Ľad už sa nezmení Pod ľadom v temnotách Vľúdnosť je ukrytá Zdrvená lavínou lží V jazvách doliny Rúti sa ľadovec V duši prázdno Pravda zahmlená V jazvách doliny Vráskavý, stratený V moréne súcitu prach Vľúdnosť zdrvená lavínou lží V jazvách doliny Rúti sa ľadovec V duši úzkosť Vekmi zmrazená V jazvách doliny Vráskavý, stratený V moréne súcitu prach Pád vločky za vločkou, Lživá to víchrica Pod tonou nánosov, Pravda sa vytráca Rachot a hrmenie Pomaly praská ľad Utvrdí nenávisť Zostane iba chlad Ľadová lavína Myseľ ti zaplaví Rád hľadáš vinníka Lepšie sa spí Pravdu si opustil V búrke si stratený Prstom si ukázal Tvoja je to vina Ľadová lavína Myseľ ti zaplaví Ťažko sa uniká Pred tým, kto si. Mrazivá belota Svetlo v tme nahradí Oko si privykne Srieň klamstvá zahalí Ilúzia života Čo dáva ti zmysel Obraz tvojho sveta Na vlásku len visel ---ENG--- The Glacier A snowflake falls, followed by another, A blizzard of lies Beneath a ton of sediment the truth is altered. Treasured is the emptiness Thundering, when it cries. In the precipice it turns - Into a valley of ice Beneath the ice in darkness Compassion is hidden Fragile, strangled by an avalanche of words Treasured is the emptiness Thundering, when it cries. The ice will not change. Beneath the ice in darkness Compassion is hidden Crushed by an avalanche of lies. In the scars of the valley An iceberg is falling. Empty soul Truth hidden in fog. In the scars of the valley Wrinkled and lost Dust of compassion in the moraine Compassion crushed by an avalanche of lies In the scars of the valley An iceberg is falling. Anxiety in the soul Frozen by the ages. In the scars of the valley Wrinkled and lost Dust of compassion in the moraine A snowflake falls, followed by another, A storm of lies Beneath a ton of sediment the truth is lost Rumble and thunder The ice slowly cracks Strengthening hatred Only cold will remain An avalanche of ice Floods your mind Seeking a culprit Eases your sleep. You abandoned the truth Lost in the storm You pointed your finger, but the guilt is yours. An avalanche of ice Floods your mind It is hard to escape from who you are. Icy whiteness replaces the light in the darkness Eyes grow accustomed. Frost hides the lies. The Illusion of life That you understand Your whole worldview hung by a thread.
2.
Zverstvá 04:56
Kráľovské jelenie parožie pod tlstým bachorom, štetiny zdivelých svíň sluchadlá i oči rysov dva divé lampáše, čo planú nočnou tmou mŕtvolný puch jak odhalí tesáky zo smrdutej papule cícerok slín besnotou schvátená šelma zlomená človekom ovisnuté gamby a čumák stopárskych psov Nad hranicou lesa prekliatej krajiny ryk divej zveri, tlmené výkriky Umĺknu zaraz, o nich sa nevraví Veď v kraji z rozprávok nikdy niet nešťastných Kráľovské jelenie parožie so zmenou vetra, zhodila na jeseň šelma oči i sluchadlá rysov už neslúžia tak ako kedysi besnota koluje krvou mŕtvolný puch ťahá si za sebou úbohý ľudský tvor ovisnutá gamba a povaha psov Kým besné šelmy s plnými bachormi naďalej hodujú Nenechaj dejiny rozplynúť v hmle Kým besné šelmy strážené bacharmi pod zámkom nebudú Nad hranicou lesa prekliatej krajiny ryk divej zveri, tlmené výkriky Umĺknu zaraz, o nich sa nevraví Veď v kraji z rozprávok nikdy niet nešťastných ---ENG--- Atrocities Regal stag‘s antlers Beneath a gluttonous gut, thick bristles of boar ears and eyes of lynx fierce points of light blazing through dark nights foul stench as it reveals its fangs drool running down its putrid jaw a rabid beast broken by man drooping gums, and the snout of hunting dogs Beyond the tree line of a cursed land Roars of wild creatures, faint muffled screams Suddenly silenced, for we do not speak of those For in a fairytale land there can be no misery Regal stag antlers Cast off by the beast with the changing autumn winds, ears and eyes of lynx old and no longer serving the beast madness flowing through its veins The stench of death follows behind wretched human drooping gums, and the character of a dog While rabid beasts with gluttonous guts still feast Don’t let history dissolve in the smoke ‘til rabid beasts are in prison cells locked Beyond the tree line of a cursed land Roars of wild creatures, faint muffled screams Suddenly silenced, for we do not speak of those For in a fairytale land there can be no misery
3.
Fúga 07:26
Keď milovať blížneho Milovať len seba znamená Za nebeských chorálov vráta pekiel Otvára dokorán hlas Dvojakej povahy, karneval premien Za maskou len ďalšia z másk Nebeská žiara jest dvojakej povahy V zákonoch božích i vesmíru Keď davy zopnú sa pokope Sú vlnou v nejž ostatní utonú Všedný svet sivých farieb nestačí ideál živiť A každý kríž dá sa ohnůť, morálka človeka skriviť Rukami od krvi Zviazal si s diablom osudy Hlavu drž vysoko Nezavaď očami o rudé potoky Odvrhni človeka, uvítaj Beštiu V pritesnom objatí zahrdús blížneho Uzavri srdce lodiam z cudzích prístavov S odlivom ich mŕtvi ti postavia mohylu Z hmly dejín nejasný, so železnou presnosťou Vracia sa v ozvenách chlad Zapovedz démonov i rudé potoky Vyzdvihni ideál hrdosti más Kríž nesený človekom nehodný spomienok Keď žiada sa ideál živiť No každý kríž dá sa ohnúť, morálka človeka skriviť ---ENG--- Fugue When to love thy neighbour Means to love thyself To the sound of holy choirs The gates to hell open wide by a voice of dual character, a carnival of changes Behind each mask a new one Heaven’s light is of a dual character In the laws of God and the universe When masses tie together They become waves drowning the others The boring world of greys is lacking When the ideal must be fed And every cross can be bent, man’s principles crooked With hands drenched in blood You’ve tied your fate with the devil Hold your head up high Don’t glimpse the red streams Cast down the man, welcome the Beast In an embrace too tight strangle thy neighbour Close off your heart to ships from foreign harbours With falling tides their dead will build your monument From the hazy fogs of history, yet with iron precision, The cold returns in the echoes Denounce the demons and the red streams Praise the ideals of national pride A cross carried by man unfit for memoirs When the ideals must be fed And every cross can be bent, man’s principles crooked
4.
Margita 06:30
Váh, voda ukrutná! Prstami chladnými oblapí Driek švárnej Margity. Útle jej telo zlomí sa o skaly Rieka zdrapí pačesy Odhalené ramená nežne obmýva prúd Splyň v jedno s veľtokom! S posledným výdychom života Zlobe uniká, duša stratená Trasie sa šialenstvom vyziabla postava Do noci odchádza Kde v diaľke spení sa Váh krvou nevinných Ach, tak krehká je ľudská povaha.. Raz jak prúd výčitiek vyplní vedomie Jak tok keď sa zahryzne do brala A tak ako rozmelie na padrť skaliská nezlomné V pochabú myseľ poľahky prenikne Než nevesta naposled vydýchla Už chmúri ti v mysli zasiala Hoci v kraj sveta ušla by toho dňa S belavým prúdom osud si preplietla Šialenstvo gniavy a dusí ti myšlienky Tak to byť nemôže, tŕpnuť tu na veky! Váh, voda pokľudná, Ty nepoznáš bôle ľudského života! Mne žiadny kňaz rozhrešenia nedá Mne beda, mne večná je beda! Kde obloha zovrie ťa vo svojom náručí, S dušami živla vôd za chrbtom, meravá staneš, A s trýzneným srdcom dokorán vykročíš Rozprestrieš paže a otvoríš dlane ---ENG--- Margita Váh, water menacing! It’s icy fingers grasp fair Margita’s waist. Her slender body breaks on the rocks The river clutches her hair Her naked shoulders tenderly embraced by the current Merge with the great river! With her last breath, the lost soul escapes the malice Deranged and shivering is the feeble shape Into the night it leaves Where in the distance the river foams with the blood of the innocent O how frail is human nature, Once the stream of regrets fills the soul Like the current biting into old stone And just like it grinds unbreakable rocks into fine sand An unhinged mind it easily breaks Even before the bride breathed her last breath With woe she had already clouded your thoughts Even if you ran to the edge of the world on that night With the white current you’ve tangled your fate Madness rots and chokes your mind This cannot be to suffer for eternity. Váh, water calm, The pains of this life you don’t know! No priest can give me absolution, Woe is unto me, forever Where the sky holds you in it’s embrace With water’s spirits, waiting behind your back, And with your tortured heart wide open, you set forth Arms spread wide and your hands open
5.
Revúca 06:22
V prílive snov na svetlo dní jarných Do zejúcich temnôt medz ohne i ľady Hrsť zeme z hlbín, kde rodí sa zloba Splodená z hnijúcej zdochliny mŕtveho boha Sám - nájsť - pre svoj ľud čas Krajina jaziev - mapa krás Tvoj - svet - ak má rannou rosou sa stať A keď odídeš, odíde za tebou Na vlnách večnosti sčerenou... Letokruh veľduba - zástupy životov Nemenné eóny cyklickej podoby A keď božstvá raz odhrnú kôru z pní pod machom Sotva pretrvá vyprahlá spomienka Dnes pyšne z plných pľúc revúca Vreteno hadov na prsiach Živy Chradneme s lživými modlami na konci zimy Neznajúc vlastnej matere, sťa Turčín Poničan Sťa podoba Moreny - s príchodom jari zhoríme s nimi Sám - nájsť - pre svoj ľud čas Krajina jaziev - mapa krás Tvoj - svet - ak má rannou rosou sa stať A keď odídeš, odíde za tebou Na vlnách večnosti sčerenou… hladinou! V plameňoch revúca ---ENG--- Wailing In a tide of dreams, onto the light of spring days Into the gaping darkness, between fire and ice, A handful of soil from the depths, where malice is born, Conceived from the putrid corpse of a dead god Alone - to find - time for your kin A land of scars - a map of wonders Your - world - if it should become morning dew And as you disappear, so it does with you But a ripple on the waves of eternity A growth ring on the tree of life - legions of lifetimes Unchanging eons of cyclic form And once gods peel the bark from the stumps beneath the moss Hardly a barren memory will remain That today proudly wails at the top of its lungs A nest of serpents on Živa’s chest We wither with fake idols at the winter’s end Not knowing our own mother, like Turčín Poničan Like the idol of Morena - with the arrival of spring we’ll burn with the rest of them Alone - to find - time for your kin A land of scars - a map of wonders Your - world - like morning dew And when you leave, it leaves with you But a ripple on the waves of eternity Wailing in the flames
6.
Spev Drozda 08:41
Ničomní otroci! V páľave slnka dvíhajú ruky k modle poznania V snoch stať sa vladármi roztrieštia kolísku z nejž sami povstali Ilúzia ruky osudu! Z bezodnej hlbiny znie iba šialenstvo Sláva ti Azathoth - bezduchý, slepý boh chaosu V plameňoch horizont Kde lúč ni žiara hviezd neprejde vitrážou bez lomu Šedivým kameňom zaclonil panenskú oblohu Neprejde viac svit mozaikou katedrál pokroku Chováš len prázdnotu Korene v hlbinách Ženú ťa obavy Neprejde viac svit mozaikou katedrál pokroku Chováš len prázdnotu Falošný monarcha krvavé ruky dvíha k idolu poznania Posvätná aura je iba odrazom Jak mesiac, bez žiary slnka nie viac než len mŕtvym kameňom Zlatý trón drolí sa pod nánosmi márnivých klenotov Slepými očami nevidia oceán z ktorého povstali Ilúzia ruky osudu! Z bezodnej hlbiny znie iba šialenstvo Sláva ti Azathoth - bezduchý, slepý boh chaosu Bezmocná v čele katastrof ľudská je pýcha Kolos stratený Rituál hrmotom tisícky bubnov Každý hlas rozumu utopí V bahne tak hrdo stáť Snažíš sa zanechať dojem Na hluchú temnotu skôr než ťa pohltí Skôr než čas to čo si napáchal zacelí Predtým než čas všetky jazvy jej zahojí Priehrada praská, odplaví poslednú nádej, nenávisť, hnev i zlosť Bezvládne schránky oblapia matku v smrteľnom objatí na večnosť Kto z nás tu bude, aby držal smútok, v deň keď sa pretrhla obloha Čo uzrie života nový začiatok, kukla krvi, ľadu a popola Prehltni chvost a cyklus sa uzavrie Tisíc ton betónu - pomníkom ľudstva Predtým než čas zahladí chaosu úsilie Osamelý znie z lesa spev drozda ---ENG--- Mockingbird Miserable slaves! Under the sun’s glare, lifting their arms towards the idol of knowledge Dreaming of power, they shatter the cradle from which they’ve arisen Illusion of the hand of faith! Only madness sounds from the bottomless pit Praised be Azathoth - soulless, blind god of chaos Horizon in flames, where neither sunbeam nor starshine can pass through the prism unchanged Firmament hidden behind the grey stones No longer shall the dawn pass through the mosaic of cathedrals of progress You nurture only emptiness Roots reaching the depths Spurred forward by fear No longer shall the dawn pass through the mosaic of cathedrals of progress You nurture only emptiness Fake monarch! Raising bloodied hands towards the idol of knowledge The holy aura is just a reflection Like the moon, without sunlight no more than a dead stone The golden throne crumbles beneath the weight of vane jewels Eyes blind, no longer see the ocean from which they arose Illusion of the hand of faith! Only madness sounds from the bottomless pit Praised be Azathoth - soulless, blind god of chaos Helpless in the face of a calamity is mankind's hubris A lost colossus A ritual The roar of a thousand drums Every voice of reason is drowned Proudly standing in mud Trying to impress The deaf darkness before it engulfs you Before time mends what you’ve done Before time heals all of her wounds The dam shatters, washing away the last of our hopes, anger and hate Limp shells will clutch to their mother in an eternal deathly embrace Who’ll be here to weep for us on the day the sky gets torn What shall witness the new life's beginning, a chrysalis of blood, ice and ashes Swallow the tail and the cycle will close A thousand tons of concrete – mankind’s gravestone Before time levels this chaotic endeavour Lonely sounds the mockingbird’s song from the forest

about

Self-released debut full-length album available digital, on CD and LP.
---
Ak si z Bratislavy alebo okolia a chceš si kúpiť CD, platňu alebo tričko a nechceš platiť poštovné, tak nám napíš na besna.band@gmail.com

credits

released March 11, 2022

Besna je/is:
Samuel Dudlák - gitara/guitar, vokály/vocals
Martin Pinter - gitara/guitar, sprievodné vokály/backing vocals
Timotej Jurášek - basa/bass, sprievodné vokály/backing vocals
Gabriel Gorasz - bicie/drums

Hudba/Music by Besna
Texty/Lyrics by Martin Pinter (2-6), Timotej Jurášek (1)

Nahrali a produkovali/Recorded and produced by Jakub Hríbik, Jakub Spiszak at PULP Studio, Bratislava
Mixoval a mastroval/Mixed and mastered by Jakub Tirčo
Graficky dizajnoval/Designed by Tomáš Paulen

license

all rights reserved

tags

about

Besna Bratislava, Slovakia

Pressburger icecold gale will whip you with mournful melodies and mad screams from the Carpatian underneath.

contact / help

Contact Besna

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Besna recommends:

If you like Besna, you may also like: